Skryté vady: Ako na ne, keď sú skryté?

Je dosť pravdepodobné, že ste sa už s nimi stretli, ale nemali ste skrátka čas a chuť ich riešiť, pretože o nič nešlo. Skrytá vada na automobile sa však vie poriadne predražiť. Pozor si treba dať bez ohľadu na to, či ste kupujúci, alebo predávajúci.

Najprv by sme mohli začať definíciou skrytej vady, alebo chyby. Skrytá chyba (vada) pri predaji je takou chybou, ktorá nemohla byť odhalená, nakoľko na jej odhalenie pri prevzatí vozidla chýbali odborné znalosti, zručnosti alebo odborné pomôcky. Keďže automobil je stroj, ktorý funguje naozaj komplexne a spolieha sa na množstvo menších komponentov, riziko výskytu skrytej chyby je vysoké.

O to väčšie je pri ojazdených vozidlách. Tu nás dokáže prax často zmiasť, pretože pri prejavení chyby nemusí byť hneď jasné, či bola na vozidle už pri predaji. Prípadne sa často dá zameniť za bežné opotrebovanie vozidla. Na niektoré chyby však už môže byť zarobené pri predaji, prejavia sa až neskôr. Napríklad z nefunkčnej klimatizácie sa človek zapotí až v lete, pri kúpe auta v zime si chybu ťažko všimnúť, keď tak či tak vie ventilácia fúkať dnu studený vzduch.

Šanca na skryté vady sa ešte viac znásobuje vtedy, ak malo predmetné auto viacero majiteľov a už nikto nevie, ako sa tí predchádzajúci k autu správali a či dostalo potrebný servis. Bez servisnej knižky a doloženej servisnej histórie je to vysoko otázne.

Záruka tu platí, no nevzťahuje sa na chyby, ktoré sú vzniknuté v dôsledku primeraného opotrebovania vzhľadom na vek a najazdené kilometre automobilu. Chyby, ktoré vzniknú dodatočne tiež nie je možné reklamovať, keďže ide o použitú vec. Je tak nutné dokázať, že chyba bola na automobile už v čase predaja, čo môže potvrdiť iba znalecký posudok od experta. Aby sa to dalo dokázať, je nutné nechať auto v pôvodnom stave a v žiadnom prípade poruchu neopravovať.

V našich zemepisných šírkach sa celkom často stáva, že kupujúci nemusí byť s vecou, ktorú si kúpil, celkom spokojný. Nezriedka sa stáva, že po krátkom čase sa na aute začnú prejavovať vady, ktoré kupujúci skrátka nemal ako zistiť. Preto sa celkom často na povrch vynára otázka:

Ako dokážem od predajcu dostať späť aspoň náklady na opravu a súčiastky, alebo rovno vrátiť auto?

Aby zákon fungoval vo váš prospech, čiže v prospech kupujúceho, musia okolnosti predaja a následnej reklamácie splniť niektoré predpoklady.

Musíte mať spísanú riadnu zmluvu podľa Občianskeho zákonníka, ktorej tlačivo si viete stiahnuť napríklad aj z internetu na niektorých weboch, zaoberajúcich sa sprostredkovaním kúpy a predaja ojazdených aút, alebo autobazárov. Zákon ukladá predávajúcemu všeobecnú povinnosť, aby kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy upozornil na vady, o ktorých vie.

V samotnej zmluve by sa problematikou možných chýb auta mali zaoberať niektoré body, vyzerajú približne takto. Táto zmluva je uzavretá v zmysle § 588 a Občianskeho zákonníka, § 262, prípadne § 409.

V nej sa predajca a kupujúci dohodli, aké vady sú na aute známe. Trvajte preto na tom, aby v zmluve boli uvedené všetky vrátane tých najmenších. Nenechajte sa odbiť tvrdením, že je to maličkosť. Skryté vady sú ale predsa skryté z nejakého dôvodu a preto je tento článok nápomocný len v niektorých prípadoch. Dôležitý bude znalecký posudok, ktorý určí, kedy približne vada na vozidle vznikla a či bola v aute prítomná aj pri predaji. 

Lehota, v ktorej si môžete nárokovať prefinancovanie vzniknutých problémov, alebo rovno lehota odstúpenia od celej zmluvy a teda vrátenia vozidla predajcovi, však nemôže byť dlhšia ako 24 mesiacov.

To je – podľa Občianskeho zákonníka – v ľudskej reči doba, počas ktorej môže byť predávajúci za predmet zmluvy z istého uhlu pohľadu zodpovedný, ak nie je v zmluve uvedené inak. Predajca si teda môže stanoviť lehotu aj sám, musí ju však uviesť v zmluve, ktorú kupujúci podpíše. Ani tu sa ale nedá hýbať s dátumom ako sa predajcovi zachce, zmluvne určená lehota musí trvať aspoň jeden rok.

Predávajúci pritom nezodpovedá za vady vzniknuté používaním auta alebo opotrebovaním, ktoré auto vykazuje v čase nákupu. Predávajúci zodpovedá len za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záruke. O tom, že predávajúci nesmie kupujúcemu zamlčať žiadne vady, o ktorých by sám vedel v momente predaja, sa snáď ani nemusíme baviť. To je všeobecná povinnosť podľa Občianskeho zákonníka. Ak dodatočne vyjde najavo problém, na ktorý predávajúci kupujúceho neupozornil (skrytá vada), zodpovedosť je na predávajúcom (napriek tomu, že o ňom nevedel). Kupujúci má v tomto prípade právo na primeranú zľavu z ceny (zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady) alebo má právo od zmluvy odstúpiť, ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, teda nepoužiteľnou.

Pri automobiloch sa totiž môžu vyskytnúť ešte aj neodstrániteľné vady. Neodstrániteľné vady, ktoré neumožňujú auto riadne využívať, oprávňujú na výmenu auta či odstúpenie od zmluvy. Ak však neodstrániteľná vada nebráni využívaniu vozidla ako vozidla bez vady, kupujúci má právo požadovať primeranú zľavu z ceny.

Nemusíte však žiadať o vrátenie auta len preto, že by malo zamlčané vady. Stačí, ak predávajúci kupujúceho ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, a toto tvrdenie sa po čase ukáže ako nepravdivé. Najčastejším a notoricky známym prípadom sú stočené kilometre, alebo auto opravené po zaplavení v povodni.

Platí to aj v autobazáre?

Niektoré autobazáre stanovujú zmluvy podľa Obchodného zákonníka. To im umožňuje postupovať pri súde inak, pričom podstatná je kontrola na mieste autobazára. Je tu ešte dôležitejšie poznať stav vozidla v dobe jeho kúpy. Predávajúci si pritom môže vyhradiť, na čo sa záruka v zmluve vzťahuje. Zväčša to býva motor a prevodovka auta.

Dôležitá je prevencia

Automobil môže byť z pohľadu skrytých vád niečo ako Pandorina skrinka. Ak nie je kupujúci dostatočný maniak do áut, nie je problém predať mu podpriemerný automobil. Stačí, aby vady neboli vidieť, alebo počuť. 

Preto je najlepšie k predaju prizvať na pomoc niekoho, kto problematike rozumie – napríklad nás, autoporadcov. Špecializujeme sa na to, aby sme auto preklepli doslova zo všetkých strán, zvonka i zvnútra, či počas jazdy. Odhalíme vady, ktoré si bežne nemusíte všimnúť. Práve preto naša kontrola pozostáva až zo 110 bodov.

Reagujte rýchlo

V prípade, že máte podozrenie na skrytú vadu vo vašom vozidle, alebo skrytá vada práve vyšla na povrch, ihneď po zistení skutočnosti kontaktujte predávajúceho. Jasné, môžete mu v návale emócií aj zavolať, no ak vec neprebehla korektne, pred súdom vždy lepšie obstojí písomný dôkaz o komunikácii.

Čo poviete, trúfate si na kúpu auta na vlastnú päsť, alebo to necháte radšej na nás? Sme k dispozícii od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 18:00 na Pestovateľskej 2.